Layihələr

17 il fəaliyyət dövrü ərzində Santral şirkəti gördüyü gərgin iş sayəsində xüsusi bir nüfuza sahib olmuşdur. Yüzdən çox daimi korporativ müştəri əldə edib, onlar tərəfindən etibarlı təhçizatçı kimi tanınmışıq. Nəticədə, bir sıra aparıcı şirkətləri irimiqyaslı layihələrdə lazımi avadanlıqlarla təchiz edib, bu işdə dəstək olmuşuq.