Servis

    (012) 514 40 44        (050) 277 28 94

“Santral-servis” – “Santral” şəbəkəsində əldə edilən bütün məhsullar üzrə aşağıda sadalanan xidmətləri göstərir:

  • Konsultasiya
  • Çatdırılma
  • Quraşdırılma
  • Qoşulma
  • Sazlanma
  • Təmir